Skyløsninger

Skytjenestene er i stadig utvikling og vi jobber tett med våre kunder for å utnytte ny teknologi for å effektivisere sine prosesser. Som Microsoft Partner har vi tilgang til dybdekompetanse som kan bistå i krevende prosjekter.

Vi ønsker å bidra til å videreutvikle våre kunder sine IT-tjenester og løsninger. Ebru er en partner som vil bidra i kunden sin «Sky Strategy» med kompetanse og erfaring i tillegg til et stort kontaktnett med spisskompetanse innenfor de fleste områder.