Personvernerklæring

Ebru Technologies AS

Nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for Ebru Technologies sine nettsider. Ebru Technologies AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden: www.ebru.no.

Det gjelder egne databehandleravtaler for andre produkter og tjenester levert av Ebru Technologies AS.

Personopplysninger som behandles

Informasjon som innhentes:

  • Firmanavn
  • Kontaktperson
  • Telefonnummer og e-postadresse
  • Henvendelse lagt inn i kontaktskjema

Hvordan informasjon innhentes

Ebru Technologies samler inn opplysninger gjennom skjema på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppi personopplysninger, kan vi være forhindret fra å gi deg riktig tilbakemelding.

Skjema som brukes:

  • Kontaktskjema
  • Påmelding til å motta vårt nyhetsbrev

Formålet med informasjonen som innhentes

  • For å kunne tilby tilbakemelding og veiledning angående våre produkter og tjenester
  • For å kunne sende relevant informasjon

Hvor lagres informasjonen

Informasjon innhentet gjennom kontaktskjema lagres i vårt e-postsystem og saksbehandlingsverktøy. Informasjon innhentet om påmelding til nyhetsbrev lagres i vårt CRM system.

Hvordan slettes opplysningene

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte vårt kundesenter.

Utlevering av informasjon til tredjepart

Personopplysninger deles ikke med utenforstående tredjeparter.

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personvernforordningen.

Dersom du mener at Ebru Technologies AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personvernforordningen, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

Ebru Technologies AS, Solesvika 136, 5397 Bekkjarvik

Telefon: 55 08 08 00, E-post: post@ebru.no