EBRU TECHNOLOGIES
OM OSS

Ebru er tjenesteintegrator og totalleverandør av IT drift. Vårt største ansvar er ovenfor våre kunder. Vi skal yte enestående service, og utvikle og levere produkter og tjenester kjennetegnet av høy kvalitet og god sikkerhet.

Ebru skiller seg fra mange av våre konkurrenter ved å sette IT-prosessene og tjenestene i fokus.

Vi er IT-avdelingen for våre kunder og skal sørge for gode tjenester som utvikler kunden sin bedrift.

Derfor sertifiserer vi våre medarbeidere iht. ITIL-rammeverket (IT Infrastructure Library) som er bransjens beste praksis for hvordan IT-tjenester bør leveres. Dette bidrar til å sikre forutsigbarhet og kvalitet i leveranseprosessene og et rammeverk for kontinuerlig forbedring.

Nettverk, sikkerhet, Microsoft 365 og Service management er kjerneområder for Ebru Technologies. Arbeidshverdagen er teamorientert og vi jobber kontinuerlig med å utvikle oss.